Ungu - Sesungguhnya

  • Master Gitar

Ungu - Surga Hati

  • Master Gitar

Ungu - Sampai Kapanpun

  • Master Gitar

Ungu - Tak Terulang

  • Master Gitar

Ungu - Sesungguhnya

  • Master Gitar

Ungu - Surga Hati

  • Master Gitar

Ungu - Sampai Kapanpun

  • Master Gitar

Ungu - Tak Terulang

  • Master Gitar
Kunci Gitar Dari Huruf u Terbaru